top of page

Samisk i skolen - samisk språk og kulturformidling

Alle elever i grunnskolealder som bor i forvaltningsområdet for samisk språk har rett til opplæring i nordsamisk, sørsamisk eller lulesamisk, enten som førstespråk eller andrespråk. I tillegg

er det fint å vite at det er fastsatt i læreplanen for de norske skolene, at alle skoler i Norge skal gi opplæring om samer og samiske forhold. Det framgår både av overordnet del og i de ulike fagene. Elevene skal blant annet lære om samenes historie og kamp for likeverd, om det samiske urfolkets rettigheter, og om mangfold og variasjon i samisk kultur og samfunnsliv.


Dette har vi fått med oss og reiser pr dags dato rundt om i Finnmark med FEFO og Finnmark fotballkrets, for nettopp å formidle samisk tradisjonell kunnskap til skolebarn. Dette konseptet er også en del av prosjektet Ut på vidda, med fokus på de 8 årstidene i reindriften. Vi er allerede i gang med planlegging og gleder oss til å presentere prosjektet til de utvalgte kommunene.

댓글


bottom of page