top of page
Reinsdyrherding

Samisk språk- og kulturformidling, for blant annet skoler og barnehager

Som tilbyder innen samisk språk- og kulturformidling, og sertifiserte Ut på vidda aktører, ønsker vi å presentere et tilbud vi håper dere finner både spennende og aktuell. Opplegget vi har dekker krav fra grunnskolens læreplan for samisk språk- og kultur. For de som vil ha opplæringen dels på samisk, vil dette også være mulig. Vi kaller det for praktisk språk- og kulturbad.

 

Arctic Urbi formidler om samisk tradisjonell kunnskap gjennom ulike temapakker. Vi har lagt opp arbeid og aktivitetene, iht det som etterspørres av oppdragsgiver. Vi jobber både nasjonalt og internasjonalt.

Tilbudet vi har kan være i samarbeid med andre samiske formidlere fra ulike samiske områder. Vi har valgt samarbeid, slik at det store mangfoldet av Sápmi representeres.

Vi opplever at det er stor interesse å vite om samiske tradisjoner hva gjelder urter og planter, medisinering og utvinning av ulike produkter fra naturen. Likeså opplever vi at samiske mattradisjoner og samiske kulturtradisjoner generelt er mer etterspurt. Dette gjelder alt fra reindriftsnæring til utmarksnæring.

Som en del av dette arbeidet tilbyr vi også kurs og workshops der vi lærer bort steg for steg hvordan du kan tilberede tradisjonelle samiske retter med lokale råvarer. 

 

Vi ser frem til å høre fra dere.

Bål
Funfact

Blodpannekaker

Det finnes to typer jern: hemjern og ikke-hemjern.

 

Hemjern finnes i animalske kilder og tas lettere opp i kroppen enn ikke-hemjern som finnes i planter. Av hemhjen blir ca 15-35% absorbert, mens av ikke-hemjern blir bare 2-20% absorbert.

Blodpannekaker
bottom of page